Studio 22 ühendab kunstnikke, kelle jaoks kunsti loomine on nii enese kui maailma olemust uuriv avastusretk ehk teiste sõnadega, vaimne teekond. Peamiseks kunstiliseks eneseväljendusmeetodiks on tunnetuslik-visuaalne märgikeel, mis ületab eri kultuuride ja vaimsete traditsioonide vahelised piirid. Kuigi Studio 22 kunstnike seas on neid, kelle jaoks vaimsus on seotud mõne kindla maailmavaatelise ideega, on see teiste jaoks vabam ja sünteesivam eneseotsimisteekond. Kuigi igaüks meist on oma unikaalsel rajal, lähtume siiski ühisest eetilisest ja esteetilisest aluspõhjast, mida tutvustas meile Tõnis Vint. Temalt saadud inspiratsioon ja õpetus on ärgitanud meid astuma oma loomingus väljapoole lineaarset aegruumi raamistikku, et olla ühenduses nii tulevikunägemustega kui ka maailma eri kultuuride visuaalse ja filosoofilise minevikupärandiga.

Studio 22 sai alguse aastal 1972, mil Tõnis Vint hakkas oma kodus pidama vabas vormis loenguid ja läbi viima kunstitunde. Aastate jooksul liitusid tema õppestuudioga ühe uued inimesed, kellest kujunesid tema käe all iseseisvad kunstnikud. Nüüdseks on Tõnis Vindi asutatud loomingulisest rühmitusest välja kujunenud Tõnis Vindi koolkond. Aastast 1993 on Studio 22 ka eraldiseisev alaliit Eesti Kunstnike Liidu koosseisus.